Obraz łagrowego ZSRR

Jeszcze gorszego obrazu Rosji dostarcza literatura wspominająca czasy wojenne, zwłaszcza ta opisująca warunki panujące w łagrach. Łagry były odpowiednikiem niemieckich obozów koncentracyjnych, z tym, że władze rosyjskie umieszczały w nich również własnych obywateli. Łagry znajdowały się na Syberii, a więc w miejscach o bardzo długich, ostrych zimach i krótkim lecie. Więźniowie niezależnie od pogody i […]

Zbrodnia i kara jako obraz Rosji

Pisarz umiejscowił akcję w Petersburgu, w okolicach Placu Siennego – rejonie zamieszkałym przez warstwę najuboższą. Tak, więc Rosję i jej mieszkańców oceniamy poprzez pryzmat jednego miasta – ówczesnej stolicy kraju. Dostrzegamy tutaj nadzwyczaj realny wizerunek miasta i jego mieszkańców. Dostojewski opisuje je ukazując cały szereg jego wad.  Dominuje tutaj „dziki kapitalizm” – prawo dżungli, gdzie […]